Буров Є.В. Застосування онтологічних моделей для побудови програмних систем

УДК 004.89

Є.В. Буров
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ЗАСТОСУВАННЯ ОНТОЛОГІЧНИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ПОБУДОВИ ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ

© Буров Є.В., 2012

Розглянуто математичну формалізацію програмної системи, побудованої на основі онтологічних моделей за допомогою апарату алгебраїчної теорії типів. Розроблено формальне подання моделей та системи їх опрацювання.
Ключові слова: база знань, математична модель, онтологія, модель знань.

In this paper mathematical formalization for software system based on ontological models is proposed. Formalization is built using algebraic types system approach. Developed formal representation of models and modeling system.
Keywords: knowledge base, ontology, algebraic type system, knowledge model, algebraic type.

Кількість посилань 12