Верес О.М., Кушнірецька І.І. Проектування системи підтримки прийняття рішень виборця у вигляді веб-сайта

УДК 004.031.4

О.М. Верес, І.І. Кушнірецька
Національний університет “Львівська політехніка”

ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ВИБОРЦЯ У ВИГЛЯДІ ВЕБ-САЙТА

© Верес О.М., Кушнірецька І.І., 2012

Охарактеризовано роботу системи підтримки прийняття рішень для виборця у вигляді веб-сайта. Описано принципи функціонування СППР для виборця за класифікаційним підходом. Показано процес розроблення системи контролю та керування правами доступу для користувачів веб-сайта.
Ключові слова: СППР, веб-сайт, класифікація, контроль доступу.

This general description of the decision support system fo the voter as a We site We describe the principles of the DSS to the voter through the use of classification approach. Shows the process of development control and rights management for users of the Web site.
Keywords: DSS, Web site, classification, access control.

Кількість посилань 10