Веровчук В.В., Вовк О.Б. Прогнозування поведінки інформаційного продукту

УДК 004.9

В.В. Веровчук, О.Б. Вовк
Національний університет “Львівська політехніка”

ПРОГНОЗУВАННЯ ПОВЕДІНКИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОДУКТУ

© Веровчук В.В., Вовк О.Б., 2012

Подано класифікацію методів прогнозування. Виведено орієнтовну модель розра¬хун¬ку прогнозу. Здійснено прогноз розвитку ІП на основі математично-програмного засобу “Statistica”.
Ключові слова: інформаційний продукт, прогнозування, інформаційне суспільство, інформаційні технології.

In the article filed classification of forecasting methods. Displaying approximate model calculation prediction. Are forecasted development of information product – based on mathematical software “Statistica”.
Keywords: information product, forecasting, information society, information technology.

Кількість посилань 16