Литвин В.В., Бобик І.О., Угрин Д.І., Шевчук C.Ф. Аналіз методик розвитку віртуалізації для технології CLOUD COMPUTING

УДК 004.652.4+004.827

В.В. Литвин1, І.О. Бобик1, Д.І. Угрин2, C.Ф. Шевчук2
1Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж
2Буковинський університет (м.Чернівці)

АНАЛІЗ МЕТОДИК РОЗВИТКУ ВІРТУАЛІЗАЦІЇ ДЛЯ ТЕХНОЛОГІЇ CLOUD COMPUTING

© Литвин В.В., Бобик І.О., Угрин Д.І., Шевчук С.Ф., 2012

Розглянуто технології віртуалізації, методи її розроблення і розвиток та зв’язок із хмарними обчисленнями; проаналізовано технічну можливість реалізації і сучасні проблеми віртуалізації; описано переваги використання віртуальної інфраструктури.
Ключові слова: віртуалізація, хмарні обчислення, віртуальні машини, інформаційні технології, віртуальна інфраструктура.

The article deals with virtualization technology, its development and methods development and communication of cloud computing, analysis of technical feasibility of implementing virtualisation and current problems, described the benefits of virtual infrastructure.
Keywords: virtualization, cloud computing, virtual machines, information technology, virtual infrastructure.

Кількість посилань 7