Малиновський О.Б. Мультимедійний контент: стан та перспективи

УДК 002.53/.55:004.032.6

О.Б. Малиновський
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

МУЛЬТИМЕДІЙНИЙ КОНТЕНТ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ

© Малиновський О.Б., 2012

Розглянуто методи і засоби створення комплексного контенту мультимедійного інформаційного продукту та алгоритми подання різнопланової інформації.
Ключові слова: мультимедійні системи, інформаційний контент, інтерактивність.

This paper is devoted to methods and means of creating complex content of multimedia information product and algorithms of submitting various information.
Key words: multimedia systems, information content, interactivity.

Кількість посилань 7.