Морозов Ю., Пастернак І. Мережні інтерфейси рівня клієнт-сервер

УДК 681.3, 621.3

Ю. Морозов, І. Пастернак
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронних обчислювальних машин

МЕРЕЖНІ ІНТЕРФЕЙСИ РІВНЯ КЛІЄНТ-СЕРВЕР

© Морозов Ю., Пастернак І., 2012

Запропоновано реалізацію клієнт-серверної взаємодії на основі моделі запит/відповідь у вигляді формул. А також тестування мережного інтерфейсу на його навантаження клієнтськими запитами.
Ключові слова: мережа, програмне забезпечення, тестування мережі.

An implementation of client-server interaction model based on the request / response in the form of formulas. As well as testing network interface to load its client requests.
Key words: network, software, network testing.

Кількість посилань 16.