Процько І.О. Алгоритм обчислення основних видів ДСП на базі циклічних згорток

УДК 004.421.2:517.443

І.О. Процько
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра систем автоматизованого проектування

АЛГОРИТМ ОБЧИСЛЕННЯ ОСНОВНИХ ВИДІВ ДСП НА БАЗІ ЦИКЛІЧНИХ ЗГОРТОК

© Процько І.О., 2012

Розглянуто підхід ефективного обчислення основних чотирьох видів дискретного синусного перетворення (ДСП) на базі циклічних згорток. Параметри твірного масиву базисної квадратної матриці використано для синтезу алгоритму.
Ключові слова: дискретні синусні перетворення, твірний масив, синтез алгоритму, циклічна згортка.

The general method of efficient computation four types discrete sine transform using of circular convolutions is considered. The parameters of hash array the basis square matrix for algorithm synthesis are used.
Key words: discrete sine transforms, hash array, algorithm synthesis, cyclic convolution.

Кількість посилань 14.