Шаховська Н.Б. Метод трансформації операцій алгебричної системи «простір даних» в операції моделей даних джерела

УДК 004.9

Н.Б. Шаховська
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

МЕТОД ТРАНСФОРМАЦІЇ ОПЕРАЦІЙ АЛГЕБРИЧНОЇ СИСТЕМИ «ПРОСТІР ДАНИХ» В ОПЕРАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ДАНИХ ДЖЕРЕЛА

© Шаховська Н.Б., 2012

Розроблено метод трансформації запиту користувача простору даних у запит до джерела даних.
Ключові слова: простір даних, алгебраїчна система, база даних, сховище даних.

This Paper concerns method of transformation from dataspace query to data source query.
Key words: dataspace, algebraic system, database, datawarehouse.

Кількість посилань 8.