Висоцька В.А., Шестакевич Т.В., Щербина Ю.М. Застосування породжувальних граматик для моделювання синтаксису речення

УДК 81:004.93

В.А. Висоцька1, Т.В. Шестакевич1, Ю.М. Щербина2
1Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж
2Львівський національний університет імені Івана Франка,
кафедра дискретного аналізу та інтелектуальних систем

ЗАСТОСУВАННЯ ПОРОДЖУВАЛЬНИХ ГРАМАТИК ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ СИНТАКСИСУ РЕЧЕННЯ

© Висоцька В.А., Шестакевич Т.В., Щербина Ю.М., 2012

Подано застосування породжувальних граматик у лінгвістичному моделюванні. Опис моделювання синтаксису речення застосовують для автоматизації процесів аналізу та синтезу природномовних текстів.
Ключові слова: породжувальні граматики, структурна схема речення, комп’ютерна лінгвістична система.

This paper presents the generative grammar application in linguistic modelling. Description of syntax sentence modelling is applied to automate the processes of analysis and synthesis of texts in natural language.
Key words: Generative grammar, structured scheme sentences, computer linguistic system.

Кількість посилань 54.