Основи використання електричної енергії. Навчальний посібник у двох частинах

Олійник М. Й., Турковський В. Г.
Код: 978-966-553-992-6 (Частина І), 978-966-553-993-3 (Частина ІІ)
Друге видання, перероблене та доповнене. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. Формат 145 х 215 мм. М'яка обкладинка. Частина І – 188 с. Частина ІІ (Задачі, приклади розв'язування, завдання для контрольної роботи) – 96 с.
Ціна:58,00грн.
Weight: 0 кг

У навчальному посібнику викладені відомості стосовно виробництва та використання електричної енергії у промисловості для електропривода та електротехнологій, комунального господарства, у холодильних установках, для освітлення тощо. Розглянуто основні схеми електричних мереж напругою до 1000 В та електричні комутаційні та захисні апарати, що застосовуються у таких електроустановках. Подані відомості стосовно виконання квартирної проводки та приладів обліку електроенергії у побуті.
Наведений матеріал відповідає програмі дисципліни “Основи використання електричної енергії”; посібник буде корисним для студентів напряму 050701 “Електротехніка та електротехнології”, а також для широкого загалу читачів.

Зміст Частини І

Вступ до Частини І

Зміст Частини ІІ

Вступ до Частини ІІ

Про авторів

ОЛІЙНИК Михайло Йосипович
Кандидат технічних наук, доцент кафедри електропостачання промислових підприємств, міст і сільського господарства Національного університету "Львівська політехніка".

ТУРКОВСЬКИЙ Володимир Григорович
Кандидат технічних наук, доцент кафедри електропостачання промислових підприємств, міст і сільського господарства Національного університету "Львівська політехніка". Директор Регіонального центру з перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів у сфері енергозбереження та енергоменеджменту.