Статистичне моделювання

Кособуцький П. С., Лобур М. В.
Код: 978-617-607-417-5
Навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. 328 с. Формат 145 х 200 мм. М'яка обкладинка.
Ціна:141,00грн.
Weight: 0 кг

Викладено основні положення статистичного та імітаційного моделювання статистичних процесів у фізико-технічних системах з випадковими параметрами з використанням методів аналітичного і комп’ютерного моделювання. Висвітлено практичне застосування методів прикладної статистики в поширеному доступному пакеті прикладних програм MathCAD, що допоможе сформувати у магістрів та молодих науковців практичні навички.
Для магістрів спеціальності “Інформаційні технології проектування” ВНЗ III–IV рівнів акредитації.

Зміст

Передмова

Про авторів

КОСОБУЦЬКИЙ Петро Сидорович
Учений-фізик, доктор фізико-математичних наук, професор, член Українського, Американського та SPIE наукових товариств.
Напрям наукових досліджень – фізика твердого тіла та напівпровідників, оптична інтерферометрія, коливні динамічні процеси, МЕМС.
Узагальнив метод обвідних екстремумів багатопроменевого складання когерентних коливань. Започаткував видавничу серію навчальних посібників та монографій "Прикладна і комп'ютерна фізика". Підготував 3 посібники та 3 монографії.

ЛОБУР Михайло Васильович
Доктор технічних наук, професор, академік Міжнародної академії прикладної радіоелектроніки, член-кореспондент Академії технологічних наук України. Завідувач кафедри систем автоматизованого проектування Національного університету "Львівська політехніка".
Створив першу в Україні наукову школу з методів моделювання і проектування мікроелектромеханічних систем. Автор понад 400 праць.