Басюк Т.М. Основні підходи до побудови програмних засобів візуалізації даних

УДК 519.173:004.92

Т.М. Басюк

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ПОБУДОВИ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ДАНИХ

© Басюк Т.М., 2008

Проаналізовано методології проектування інформаційних систем та наведено основні підходи до побудови програмних засобів візуалізації даних.

In article methodology of designing of information systems are analysed and the basic approaches to construction of data visualization software are presented.

Кількість посилань – 12.

Завантажити статтю