Березко О.Л. Використання вікі-засобів для персоніфікації інформаційного наповнення World Wide Web

УДК 004.652

О.Л. Березко

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ВИКОРИСТАННЯ ВІKI-ЗАСОБІВ ДЛЯ ПЕРСОНІФІКАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО НАПОВНЕННЯ WORLD WIDE WEB

© Березко О.Л., 2008

Запропоновано використання вікі-засобів для персоніфікації інформаційного наповнення Вебу та розглянуто можливість застосування з цією метою вікі-шаблонів.

Using of wiki means for Web content personification is proposed and the possibility of the application of wiki templates for this purpose is considered.

Кількість посилань – 22.

Завантажити статтю