Берко А.Ю., Матрофайло І.М. Інформаційна система керування автодилерською мережею на основі технологій інтеграції

УДК 004.652

А.Ю. Берко, І.М. Матрофайло

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ АВТОДИЛЕРСЬКОЮ МЕРЕЖЕЮ НА ОСНОВІ ТЕХНОЛОГІЙ ІНТЕГРАЦІЇ

© Берко А.Ю., Матрофайло І.М., 2008

Розглянуто способи і можливості створення інтегрованих структур даних для зберігання різнорідного бізнес-контенту в інформаційних системах керування дилерською мережею. Запропоновано формальні моделі та методи інтеграції різнорідних ресурсів в ERP системах.

Some ways and possibilities of integrated data model development for information storage of heterogeneous business–content of dealer network management system are considered in this paper. Formal models and methods of integration of heterogeneous resources of ERP systems were proposed.

Кількість посилань – 8.

Завантажити статтю