Буров Є.В. Застосування моделей процесорів та пристроїв для проектування інтелектуальних інформаційних систем

УДК 004.89

Є.В. Буров

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ЗАСТОСУВАННЯ МОДЕЛЕЙ ПРОЦЕСОРІВ ТА ПРИСТРОЇВ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

© Буров Є.В., 2008

Запропоновано підхід до моделювання та проектування інтелектуальних інформаційних систем. Модель системи будується на трьох ієрархічних рівнях –бізнес-процесів, сервісів та рівні процесорів та пристроїв. Детально розглянута задача моделю¬вання процесорів та пристроїв.

An approach for modeling intelectual information systems is proposed. The system is modeled on three hierarchical levels – business processes, system services and processors. The problem of modeling processors and devices within delineated approach is presented with more details.

Кількість посилань – 7.

Завантажити статтю