Верес О.М., Мельник В.Л., Чирун Л.Б. Застосування MS SQL SERVER 2005 для побудови інтелектуальної складової інформац. сист-ми

УДК 004.652:004.82

О.М. Верес, В.Л. Мельник, Л.Б. Чирун

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ЗАСТОСУВАННЯ MS SQL SERVER 2005 ДЛЯ ПОБУДОВИ IНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СКЛАДОВОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

© Верес О.М., Мельник В.Л., Чирун Л.Б., 2008

Розглянуто принципи інтелектуального аналізу даних за допомогою методів Data Mining, а зокрема використання дерев рішень.

In the given article main principles of intellectual data analysis using Data Mining methods (Decision Trees) are discussed.

Кількість посилань – 16.

Завантажити статтю