Виклюк Я.І., Артеменко О.І. Використання нечіткої логіки для визначення рекреаційного потенціалу території

УДК 004.825

Я.І. Виклюк

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж,
О.І. Артеменко

Буковинський університет,
кафедра комп’ютерних систем і технологій

ВИКОРИСТАННЯ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТЕРИТОРІЇ

© Виклюк Я.І., Артеменко О.І., 2008

Запропоновано метод розрахунку агрегованого потенціалу туристичної привабливості території на базі нечіткої логіки з врахуванням фактору сезонності. Визначено потенціали туристичної привабливості основних туристично-рекреаційних систем Чернівецької області.

In this paper the method of calculation of the territory tourist attractiveness aggregated potential is offered on the base of fuzzy logic taking into account the factor of seasonality. The potentials of tourist attractiveness of the basic tourist recreation systems of the Chernivtsi area are found.

Кількість посилань – 12.

Завантажити статтю