Основи інформаційних технологій і систем

Павлиш В. А., Гліненко Л. К.
Код: 978-617-607-440-3
Навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. 500 с. Формат 170 х 240 мм. Тверда оправа.
Ціна:297,00грн.
Weight: 0 кг

Розглянуто широке коло питань, що стосуються технологій формування і управління роботою з даними й інформацією у різних сферах діяльності. Наведено класифікацію інформаційних технологій і систем, розглянуто підходи та засоби моделювання предметної області, даних та знань під час їх створення. Викладено основи технології та систем баз даних; основи технології мультимедіа; принципи побудови та функціонування систем розосередженої обробки інформації, інформаційно-обчислювальних мереж; основи геоінформаційних технологій та систем; основи побудови та функціонування інтелектуальних інформаційних систем.
Посібник спрямований на формування у студентів загального системного уявлення про інформацію та сучасні інформаційні технології і системи. Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, які вивчають інформаційні технології та системи, а також аспірантів та спеціалістів, які займаються цією проблемою.
Рекомендувало Міністерство освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів базового напряму 6.050902 "Радіоелектронні апарати".

Зміст

Передмова

Вступ