Григорович А.Г., Григорович В.Г. Подання даних медичного паспорту ненормалізованими відношеннями

УДК 004.652

А.Г. Григорович, В.Г. Григорович*

Дрогобицький педагогічний ліцей,
*Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка,
кафедра інформаційних систем і технологій

ПОДАННЯ ДАНИХ МЕДИЧНОГО ПАСПОРТУ НЕНОРМАЛІЗОВАНИМИ ВІДНОШЕННЯМИ

© Григорович А.Г., Григорович В.Г., 2008

Аналізуються дані, які опрацьовує дільничний терапевт. Розглянуто структуру медичного паспорта та обґрунтовано, що саме ненормалізовані відношення найадекватніше описують предметну галузь. За допомогою ненормалізованих відношень побудовано модель даних системи «Дільничний терапевт».

In the article there are analyzed the data which are studied by a district therapist. There is examined document structure which exists in the subject area and it is proved that nested relations characterize the subject area the most adequately. By means of nested relations there is built the data model in the system “A district therapist”.

Кількість посилань – 16.

Завантажити статтю