Завалій Т.І., Нікольський Ю.В., Шестакевич Т.В. Інтелектуальний аналіз результатів психологічного тестування

УДК 004.8

Т.І. Завалій, Ю.В. Нікольський, Т.В. Шестакевич

Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій,
кафедра інформаційних систем та мереж

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ПСИХОЛОГІЧНОГО ТЕСТУВАННЯ

© Завалій Т. І., Нікольський Ю.В., Шестакевич Т.В., 2008

Результати психологічного тестування, які є предметом дослідження, використовують для прийняття рішень щодо допуску фахівців до роботи операторами енергетичних мереж. Дані такого тестування містять багато різних показників, які перебувають між собою у складній залежності. Наведено результати дослідження, здійсненого з метою встановлення загальних закономірностей, які потрібно враховувати у разі прийняття рішення про допуск.

The psychological testing results, which were analized by the authors, are used for a decision-making about admitting the power engineering specialists to work. Such testing data contains a lot of different attributes with dependencies beetween them. The authors present the results of research conducted for the purpose of mining general patterns, which should be taken into account in the case of decision-making about admittance.

Кількість посилань – 15.

Завантажити статтю