Катренко А.В., Грімнак О.В. Система підтримання прийняття рішень для багатокрокових процесів з використанням ланцюгів Маркова

УДК 004.942

А.В. Катренко, О.В. Грімнак

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

СИСТЕМА ПІДТРИМАННЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ДЛЯ БАГАТОКРОКОВИХ ПРОЦЕСІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ЛАНЦЮГІВ МАРКОВА

© Грімнак О.В., Катренко А.В., 2008

Проаналізовано результати застосування ланцюгів Маркова з використанням рекурентного методу з погляду оцінки їх ефективності для визначення оптимальної стратегії. Розроблено систему підтримання прийняття рішень (СППР) на основі проведених досліджень.

The analysis the results of application the Markov chains with the use of recurent method for forecasting of their efficiency for determination of optimum strategy is carried out. The decision support system (DSS) was develop on the basis of conduct researches.

Кількість посилань – 8.

Завантажити статтю