Кравець Р.Б., Сєров Ю.О. Побудова програмної системи аналізу поведінки учасників Веб-форуму

УДК 004.773.2

Р.Б. Кравець, Ю.О. Сєров

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем і мереж

ПОБУДОВА ПРОГРАМНОЇ СИСТЕМИ АНАЛІЗУ ПОВЕДІНКИ УЧАСНИКІВ ВЕБ-ФОРУМУ

© Сєров Ю.О., Кравець Р.Б., 2009

Розглянуто актуальну проблему проектування та побудови інформаційної системи аналізу поведінки та класифікації учасників Веб-спільноти.

Article consideres actual problem of Web-community members behaviour and classifying information system development.

Кількість посилань – 6

Завантажити статтю