Кунанець Н.Е. Особливості впровадження автоматизованої бібліотечної системи “ALEPH” у Львівській нац. наук. бібл-ці України...

УДК 004.9: 025.5

Н.Е. Кунанець

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ БІБЛІОТЕЧНОЇ СИСТЕМИ “ALEPH” У ЛЬВІВСЬКІЙ НАЦІОНАЛЬНІЙ НАУКОВІЙ БІБЛІОТЕЦІ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. СТЕФАНИКА

© Кунанець Н.Е., 2008

Розглянуто основні проблеми, які виникли при впровадженні автоматизованої системи “ALEPH” у Львівській національній науковій бібліотеці імені В. Стефаника.

The article describes main problems which appeared during the installation of automated system “ALEPH” in Lviv V. Stefanik national scientific library.

Кількість посилань – 23.

Завантажити статтю