Никонець Л.О., Гущин Є.Ю., Климук П.П. Оцінка адекватності математичної моделі трансформатора напруги НОМ-10 для частот вільної складової внутрішніх перенапруг мережі

УДК 621.3.013.62 УДК 621.314.21 УДК 621.314.222.8

Л.О. Никонець, Є.Ю. Гущин, П.П. Климук,
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра ЕПМС

ОЦІНКА АДЕКВАТНОСТІ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ТРАНСФОРМАТОРА НАПРУГИ НОМ-10 ДЛЯ ЧАСТОТ ВІЛЬНОЇ СКЛАДОВОЇ ВНУТРІШНІХ ПЕРЕНАПРУГ МЕРЕЖІ

 Никонець Л.О., Гущин Є.Ю., Климук П.П., 2013

На синтезованій математичній моделі трансформатора напруги НОМ–10 з достатньою точністю отримані результати дослідів, не були безпосередньо використані для синтезу цієї моделі. Математична модель НОМ-10 для частот вільної складової внутрішніх перенапруг мережі адекватно відтворює електромагнітні процеси в трансформаторі НОМ-10 і може бути використана для наукових досліджень.
Ключові слова: математична модель, адекватність моделі, частотна характеристика, комплексні невідомі, порівняння результатів

A synthesized mathematical model of a voltage transformer “NOM-10” (Single-phase Oil Transformer-10) was used to get experimental results with quite high level of accuracy, which, however, weren’t used in synthesizing of the model. The mathematical model recreates electromagnetic processes in a “NOM-10” transformer and can be used for further researches.
Key words: mathematic modeling, adequacy of the model, frequency characteristic, complex unknown, comparison of results

Кількість посилань 2