Буров Є. В. Формальна модель подання знань у системі онтологічного моделювання задач

УДК 004.89

Є.В. Буров
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ФОРМАЛЬНА МОДЕЛЬ ПОДАННЯ ЗНАНЬ У СИСТЕМІ ОНТОЛОГІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ЗАДАЧ

© Буров Є.В., 2014

Розглянуто математичну формалізацію системи онтологічного моделювання процесу розв’язання задач. Для її побудови використано апарат алгебраїчної теорії систем. Розроблено формальне подання онтологічних моделей та системи їх опрацювання.
Ключові слова: база знань, математична модель, онтологія, онтологічна модель.

In this paper we propose a formalization of ontology-based task execution modelling system. It is built using approach of algebraic systems theory. We show that proposed algebraic system is based on multiple domains, which can be used for ontological models representation and knowledge elucidation, storage and processing
Key words: knowledge base, mathematical model, ontology, ontological model.

Література – 12