Жежнич П. І., Шілінг А. Ю. Вплив спеціалізованих веб-спільнот на функціонування освітніх закладів

УДК 004.81.32

П.І. Жежнич, А.Ю. Шілінг
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ВПЛИВ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВЕБ-СПІЛЬНОТ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ

© Шілінг А.Ю., Жежнич П.І., 2013

Розглянуто архітектуру віртуальних спільнот. Проведено класифікацію інформаційного наповнення спеціалізованих освітніх веб-спільнот і, як наслідок, здійснено класифікацію учасників спільнот з урахуванням персоніфікації даних.
Ключові слова: віртуальна спільнота, інформаційне наповнення, освітні заклади, персоніфікація даних, тарґетинґ.

This paper deals with the architecture of virtual communities. The classification of the content of specialized educational web communities was carried out, and as a result, the classification by community members with regard to personalization data was made.
Key words: virtual community, content, educational institutions, personification data targeting.

Література – 17