Каніщева О. В. Використання карт відношень (TRM) для автоматичного реферування

УДК 519.7

О.В. Каніщева
Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”

ВИКОРИСТАННЯ КАРТ ВІДНОШЕНЬ (TRM) ДЛЯ АВТОМАТИЧНОГО РЕФЕРУВАННЯ

© Каніщева О.В., 2014

Запропоновано використання статистичних методів TFIDF, TLTF та Text Rela¬tionship Map (TRM) для автоматичної побудови реферату для українсько- та російськомовних текстів. Ці методи програмно реалізовано за допомогою мови програмування С++ у середовищі Borland Buіlder 6.0 та бази даних, створеної в Mіcrosoft Access.
Ключові слова: автоматична обробка природної мови, автоматичне реферування, TFIDF, TLTF, Text Relationship Map (TRM).

This paper is devoted to the use of statistical TFIDF, TLTF and Text Relationship Map (TRM) methods for automatic construction of abstracts for the Russian and Ukrainian languages. These methods are implemented using C++ software programming language in Borland Builder 6.0 and databases created in Microsoft Access.
Key words: automatic processing of natural language, automatic abstracting, TFIDF, TLTF, Text Relationship Map (TRM).

Література – 12.