Левченко О. П., Кульчицький І. М. Технологія перетворення п’ятимовного словника порівнянь у електронну форму

УДК 658.012.011.56

О.П. Левченко, І.М. Кульчицький
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра прикладної лінгвістики

ТЕХНОЛОГІЯ ПЕРЕТВОРЕННЯ П’ЯТИМОВНОГО СЛОВНИКА ПОРІВНЯНЬ В ЕЛЕКТРОННУ ФОРМУ

© Левченко О.П., Кульчицький І.М., 2014

Проаналізовано структуру українсько-російсько-білорусько-болгарсько-польського словника порівнянь та запропоновано технологію його перетворення із паперової у електронну форму.
Ключові слова: лексикографія, словник, порівняння, електронний словник, інформаційно-структурна модель, інформаційна система, база даних.

In this article the structure of Ukrainian-Russian-Belarusian-Polish dictionary of comparisons was analyzed and the technology of its transformation from paper into electronic form was proposed.
Key words: lexicography, dictionary, comparisons, electronic dictionary, information and structural model, information system, database.

Література – 29.