Литвин В. В., Демчук А. Б. Підхід до розв’язування задачі вибору тифлокоментатора опису сюжету для людей з вадами зору

УДК 004. 89

В.В. Литвин, А.Б. Демчук
Національний університет “Львівська політехніка”
кафедра інформаційних систем та мереж

ПІДХІД ДО РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧІ ВИБОРУ ТИФЛОКОМЕНТАТОРА ОПИСУ СЮЖЕТУ ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ВАДАМИ ЗОРУ

© Демчук А.Б., Литвин В.В., 2013

Розглянуто постановку задачі вибору тифлокоментатора опису сюжету серед множини можливих тифлокоментаторів. Наведено математичну модель такої задачі, розроблено підхід до її розв’язування.
Ключові слова: тифлокоментар, тифлокоментатор, фільми для незрячих, інформаційні технології, опис сюжету, відеоконтент.

The statement of problem of choosing of typhlocommentator is considered in this article, the description of the subject among the number of possible typhlocommentators. The mathematic model of such a task is given and an approach of solving it has been worked out.
Key words: typhlocomment, typhlocommentator, films for sightless, informational technologies, description of the subject, video content

Література – 9.