Лінійна алгебра та аналітична геометрія

Рибицька О. М. та ін.
Код: 978-617-607-499-1
Навчальний посібник / О. М. Рибицька, Д. М. Білонога, П. І. Каленюк. Друге видання, виправлене. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. 124 с. Формат 145 х 200 мм. М'яка обкладинка.
Ціна:65,00грн.
Weight: 0 кг

У запропонованому посібнику у достатньому обсязі та доступній формі подано теоретичний матеріал з лінійної алгебри та аналітичної геометрії, передбачений навчальною програмою. Завдання для аудиторної та самостійної роботи складені з урахуванням модульної системи навчання, що передбачає формування навиків студента відповідати на тестові запитання.

Зміст

Вступ

Про авторів

РИБИЦЬКА Ольга Мар'янівна
Кандидат фізико-математичних наук. Доцент кафедри вищої математики Львівської політехніки. Автор двох монографій, наукових статей, навчальних посібників.
Наукові дослідження: застосування дробово-раціональних алгоритмів для розв'язання некоректних задач; застосування теорії нечітких множин до задач із нечіткими вхідними даними.

БІЛОНОГА Дарія Михайлівна
Кандидат фізико-математичних наук. Доцент кафедри вищої математики Львівської політехніки. Автор 56 публікацій з дослідження поліноміальних матриць, еквівалентних та напівскалярних перетворень поліноміальних матриць.

КАЛЕНЮК Петро Іванович
Доктор фізико-математичних наук, професор, академік Академії наук вищої освіти України. Завідувач кафедри вищої математики Львівської політехніки. Директор Інституту прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету "Львівська політехніка". Відомий учений у галузі теорії крайових задач для рівнянь із частинними похідними та спектральної теорії диференціальних рівнянь, винайшов новий узагальнений метод відокремлення змінних. Автор понад 135 наукових праць, зокрема чотирьох монографій.