Винявська Г.Ф., Знак З.О. Кондиціювання природної води щодо вмісту іонів флюору клиноптилолітом, активованим термічним та електромагнітним методами

УДК 541.18

З.О. Знак, Г.Ф. Винявська
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра хімії і технології неорганічних речовин

КОНДИЦІЮВАННЯ ПРИРОДНОЇ ВОДИ ЩОДО ВМІСТУ ІОНІВ ФЛЮОРУ КЛИНОПТИЛОЛІТОМ, АКТИВОВАНИМ ТЕРМІЧНИМ ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНИМ МЕТОДАМИ

 Винявська Г.Ф., Знак З.О.,. 2013

Досліджено процес очищення імітатів природної води від іонів Флюору природним клиноптилолітом, який було попередньо активовано термічним та електромагнітним методами. Установлено, що електромагнітний метод активації цеоліту забезпечує ефектив¬ніше вилучення іонів Флюору з води й характеризується меншими енерговитратами.
Ключові слова: іони Флюору, очищення, природний клиноптилоліту

The process of purifying ìmitativ natural water from ions of Fluoride by natural klinoptilolit, which was previously activated thermal and elektroganìtnim methods, was investigated. It was set, that the electromagnetic method of zeolite activation provides efficient removal of water and Fluoride ions is less energy consumption.
Key words: Fluoride іоns, purifying, natural klinoptilolit

Кількість посилань 7