Губрій З.В., Литвин Б.Л., Хоміцька Г.М., Шиян Г.Б., Хом’як С.В. Синтез амінонафтохінонів з просторово екранованим фенолом

УДК 547.563+547.653

З.В. Губрій, Б.Л. Литвин, Г.М. Хоміцька, Г.Б. Шиян, С.В. Хом’як
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології

СИНТЕЗ АМІНОНАФТОХІНОНІВ З ПРОСТОРОВО ЕКРАНОВАНИМ ФЕНОЛОМ

© Губрій З.В., Литвин Б.Л.., Хоміцька Г.М., Шиян Г.Б., Хом’як С.В., 2013

Запропоновано метод одержання 1,4-нафтохіну з просторово екранованим фенольним замісником. Одержано амінопохідні 2-(3,5-ди-трет-бутил-4-гідроксифеніл)-3-хлоро-1,4-нафтохінону. Підтверджено їх будову та наведено спектральні характеристики.
Ключові слова: просторово екрановані феноли, нафтохінони, антиоксиданти

The synthesis method of 1,4-naphthoquinone with hindered phenol substituent have been proposed. Aminoderivatives of 2-chloro-3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxy-phenyl)-1,4-naphthoquinone were obtained. Structure of compounds was confirmed using spectral data.
Key words: hindered phenols, naphthoquinones, antioxidants

Кількість посилань 12