Галярник Д.М., Сабадах О.П., Лучкевич Є.Р., Тарас Т.М., Болібрух Л.Д., Губицька І.І. Вплив аніонів та середовища на реакцію азо¬сполучення 9,10-антрахінон- діазоній катіону

УДК.547.673

Д.М. Галярник, О.П. Сабадах, Є.Р. Лучкевич, Т.М. Тарас, Л.Д. Болібрух, І.І. Губицька*
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника,
*Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології

ВПЛИВ АНІОНІВ ТА СЕРЕДОВИЩА НА РЕАКЦІЮ АЗОСПОЛУЧЕННЯ 9,10-АНТРАХІНОН-ДІАЗОНІЙ КАТІОНА

© Галярник Д.М., Сабадах О.П., Лучкевич Є.Р., Тарас Т.М., Болібрух Л.Д., Губицька І.І., 2013

Проаналізовано вплив аніонів та середовища на реакцію N-азосполучення 9,10-антрахінон-діазоній катіона з ароматичними і аліфатичними амінами. Структуру одержаних сполук підтверджено даними ЯМР Н1-спектроскопії.
Ключові слова: аміноaнтрахінон, тріазен, діазотування.

The influence of anions and the media on the reaction of N-Azo Coupling of the 9,10-anthraquinone-diazonium cation with aromatic and aliphatic amines was analyzed. The structure of received compounds is confirmed by 1H NMR spectroscopic data.
Key words: aminoanthraguinone, triazen, diazotization.

Кількість посилань 10