Дулеба В.П., Гобан І.В, Костюк Н.М. Дослідження процесу розділення глинистих суспензій з використанням флокулянтів

УДК 622.77

В.П. Дулеба, І.В. Гобан, Н.М. Костюк
Національний університет “Львівська політехніка”

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ РОЗДІЛЕННЯ ГЛИНИСТИХ СУСПЕНЗІЙ З ВИКОРИСТАННЯМ ФЛОКУЛЯНТІВ

© Дулеба В.П., Гобан І.В, Костюк НМ., 2013

Наведено результати дослідження процесу розділення суспензій з використанням флокулянтів на основі поліакриламіду. Описано механізм флокулоутворення та процес адсорбції поліакриламіду на поверхні глинистих частинок залежно від концентрації твердої фази у суспензії і витрати флокулянту. Встановлено оптимальну концентрацію твердої фази у суспензії та витрату флокулянту, за яких досягається найбільша швидкість осадження твердої фази
Ключові слова: розділення, суспензія, флокулянт, поліакриламід адсорбція, гідроліз.

The paper presents the results of research of the separation of suspensions using flocculants based on polyacrylamide. The mechanism of the floccule formation, as well as polyacrylamide adsorption on the surface of clay particles, depending on the concentration of solids in suspension and flocculant costs are described. An optimal concentration of solids in suspension and flocculant consumption rate which the highest rate of the solid phase deposition is identified.
Key words: separation, suspension, flocculant, polyacrylamide adsorption, hydrolysis.

Література – 4