Гумницький Я.М., Сидорчук О.В. Сорбція іонів хрому із водних розчинів природним клиноптилолітом

УДК: 541. 183

Я.М. Гумницький, О.В. Сидорчук
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра прикладної екології та збалансованого природокористування

СОРБЦІЯ ІОНІВ ХРОМУ ІЗ ВОДНИХ РОЗЧИНІВ ПРИРОДНИМ КЛИНОПТИЛОЛІТОМ

© Гумницький Я.М., Сидорчук О.В., 2013

Вивчено адсорбційні властивості закарпатського клиноптилоліту стосовно іонів Cr (VI). З’ясовано, що ізотерма адсорбції має s-подібний вигляд і належить до ізотерми ІІ типу. Встановлено, що після утворення мономолекулярного адсорбційного шару, адсорбція продовжується і далі. Це приводить до появи димолекулярного шару.
Ключові слова: адсорбція, клиноптилоліт, сорбційна ємність, хром.

The adsorption properties of Transcarpathian clinoptilolite regarding Cr (VI) ions is studied. It was found that the adsorption isotherm has s-like form and belongs to the isotherm of type II. It is established that the adsorption proceeds further after the formation of monomolecular adsorption layer. It leads to the cteation of dimolecular layer.
Key words: adsorption, clinoptilolite, sorption capacity, chrome.

Література – 6