Гринь Г.І., Пономарьов В.О., Созонтов В.Г., Казаков В.В. Утилізація систем на основі концентрованої нітратної кислоти, які містять сполуки йоду

УДК 661.56:661.47

Г.І. Гринь
НТУ “ХПІ”, м. Харків,
В.О. Пономарьов
ПрАТ “Сєверодонецький ОРГХІМ”, м. Сєверодонецьк,
В.Г. Созонтов
ПрАТ “Сєверодонецьке об’єднання АЗОТ”,
В.В. Казаков
Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, м. Сєверодонецьк

УТИЛІЗАЦІЯ СИСТЕМ НА ОСНОВІ КОНЦЕНТРОВАНОЇ НІТРАТНОЇ КИСЛОТИ, ЯКА МІСТИТЬ СПОЛУКИ ЙОДУ

© Гринь Г.И., Пономарьов В.О., Созонтов В.Г., Казаков В.В., 2013

Наведено принципову технологічну схему переробки систем на основі концентрованої нітратної кислоти, яка містить сполуки йоду. Схема, що пропонується, дає змогу досягнути ступеня утилізації, що перевищує 99 %.
Ключові слова: утилізація, нітратна кислота, мобільна установка, схема.

The technological scheme of reprocessing the systems on the basis of concentrated nitrate acid containing compounds of iodine is presented. The offered scheme allows to reach the degree of utilization that exceeds 99 %.
Key words: utilization, nitrate acid, mobile setting, scheme.

Література – 11