Гладій А.І., Цюпко Ф.І., Ятчишин Й.Й., Ларук М.М. Синтез (мет)акрилових мономерів для водорозчинних полікарбоксилатів

УДК 66.972.684

А.І. Гладій, Ф.І. Цюпко, Й.Й. Ятчишин, М.М. Ларук
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра аналітичної хімії

СИНТЕЗ (МЕТ)АКРИЛОВИХ МОНОМЕРІВ ДЛЯ ВОДОРОЗЧИННИХ ПОЛІКАРБОКСИЛАТІВ

© Гладій А.І., Цюпко Ф.І., Ятчишин Й.Й., Ларук М.М., 2013

Синтезовано нові (мет)акрилові мономери взаємодією гідроксіполіоксіалкілен(мет)акрилатів з фталевим ангідридом, які можуть застосовуватись для одержування водорозчинних полікарбоксилатів.
Ключові слова: синтез (мет)акрилових мономерів, полікарбоксилати, водорозчинні полімери.

New (meth)acrylic monomers are synthesized through the interaction hydroxypolyoxyalkylen (meth)acrylates with phthalic anhydride, which can be used for producing water-soluble polycarboxylates.
Key words: synthesis of (meth)acrylic monomers, polycarboxylates, water-soluble polymers.

Кількість посилань 3