Гринчук Ю.М., Никипанчук М.В., Гринчук В.М. Вплив умов та способу модифікації дорожніх бітумів епоксидом ріпакової олії на їх фізико-хімічні властивості

УДК 665.636

Ю.М. Гринчук, М.В. Никипанчук, В.М. Гринчук
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра загальної хімії

ВПЛИВ УМОВ ТА СПОСОБУ МОДИФІКАЦІЇ ДОРОЖНІХ БІТУМІВ ЕПОКСИДОМ РІПАКОВОЇ ОЛІЇ НА ЇХ ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

© Гринчук Ю.М., Никипанчук М.В., Гринчук В.М., 2013

Вивчено властивості бітумів, модифікованих епоксидами на основі ріпакової олії. Для дослідів використано дорожній бітум марки БНД 90/130, модифікований епоксидом ріпакової олії (ЕРО) в різних кількостях та різними способами введення ЕРО. Бітуми проаналізовано за такими показниками: температура розм’якшення, пенетрація, адгезія, дуктильність.
Ключові слова: бітуми, модифікація епоксидом.

We have studied the properties of bitumen modified with epoxy on the basis of rapeseed oil. For experiments we used brand BND 90/130 bitumen, modified with the rapeseed oil (EPO) epoxy in different amounts and in different EPO inputs. Bitumen were analyzed by the following parameters: softening temperature, penetration, adhesion, duktylnist.
Key words: bitumen, epoxy modification.

Кількість посилань 4