Комп’ютерні вимірювально-інформаційні системи для оперативного екологічного моніторингу водного середовища

Погребенник В. Д., Романюк А. В.
Код: 978-617-607-547-9
Монографія. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. 160 с. Формат 145 х 215 мм. М'яка обкладинка.
Ціна:136,00грн.
Weight: 0 кг

Розглянуто питання розроблення нових методів побудови комп’ютерних вимірювально-інформаційних систем для екологічного моніторингу водного середовища. Створено єдиний методологічний підхід до розв’язання поставлених задач на основі одночасного вимірювання інтегральних, селективних, гідрофізичних параметрів та географічних координат. Розроблено новий інваріантний ультразвуковий метод оперативного вимірювання загальної концентрації домішок у воді, який підвищує точність вимірювання. Запропоновано завадостійкий метод вимірювання часових параметрів ультразвукових імпульсних сигналів, який дає змогу підвищити швидкодію та точність вимірювань. Книга буде корисною для наукових працівників, аспірантів, інженерів та студентів, які спеціалізуються в галузі екологічного контролю, екологічної безпеки та аналітичного приладобудування.

Monograph devoted to the development of new methods of computer measurement and information systems for environmental monitoring of the aquatic environment. A single methodological approach to the solution of this problem based on the simultaneous measurement of integrated, selective, hydroparameters and geographic coordinates. A new method of operative ultrasound invariant measure of the total concentration of impurities in the water, which helps improve the accuracy of measurement. A noise-immune method for measuring temporal parameters of ultrasonic pulse signals, which allows increasing the speed and accuracy of measurements. The book will be useful for researchers, graduate students, engineers and students specializing in environmental monitoring, environmental and analytical instrumentation.

Зміст

Contents

Передмова

Про авторів

ПОГРЕБЕННИК Володимир Дмитрович
Доктор технічних наук, професор. Виконує обов'язки завідувача кафедри екологічної безпеки та аудиту Інституту екології, природоохоронної діяльності та туризму ім. В. Чорновола Національного університету "Львівська політехніка".
Напрями досліджень: екологічний контроль та аудит, екологічна безпека довкілля, вимірювально-інформаційні системи для екологічних та гідрофізичних досліджень стану середовищ, системи захисту інформації.
Автор понад 330 наукових та науково-методичних праць. Має 23 авторські свідоцтва та патенти на винаходи.

РОМАНЮК Анатолій Володимирович
Кандидат технічних наук. Асистент кафедри екологічної безпеки та аудиту Інституту екології, природоохоронної діяльності та туризму ім. В. Чорновола Національного університету "Львівська політехніка". Викладач Львівського коледжу Державного університету телекомунікацій.
Напрями досліджень: вимірювально-інформаційні системи для екологічних досліджень, системи телекомунікацій.
Автор понад 20 наукових праць.