Мосоров В. Я. Система USOS – інформаційно-освітнє середовище вищих навчальних закладів Польщі

УДК 709.4; 710.5

В.Я. Мосоров
Лодзький технологічний університет, Польща

СИСТЕМА USOS – ІНФОРМАЦІЙНО- ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ПОЛЬЩІ

© Мосоров В.Я., 2013

Стаття знайомить українського читача з інформатизацією ВНЗ у Польщі. Описано найпопулярнішу систему, яка використовується в польських університетах, а саме систему USOS, а також зроблено висновки про плюси і мінуси її використання для інформатизації навчальних процесів.
Ключові слова: вища школа, керування навчальним процесом.

The article presents information systems for management of education processes in Polish high schools. We describe the most popular management system USOS applying in Polish universities and conclusions about its advantages and disadvantages.
Key words: high school education, process management.

Кількість посилань 3