Шаховська Н. Б. Інформаційні технології для організації профорієнтаційної роботи

УДК 51.001.57+004.652.4+004.827

Н.Б. Шаховська
Національний університет “Львівська політехніка”

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

 Шаховська Н.Б., 2013

Розроблено елементи інформаційної технології для організації профорієнтаційної роботи вищого навчального закладу.
Ключові слова: інформаційна технологія, діаграма діяльності.

The elements of information technology are developed for organization of work with the university entrants of higher educational establishment.
Key words: information technologies, activity diagram.

Кількість посилань 3