Павликевич М. Й. Концепція навчальної групи та її застосування для планування навчального процесу з використанням інформаційних систем

УДК 004.414.3

М.Й. Павликевич
Національний університет “Львівська політехніка”

КОНЦЕПЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ГРУПИ ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ ДЛЯ ПЛАНУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

© Павликевич М.Й., 2013

Запропоновано концепцію навчальної групи як основи для планування навчального процесу. Hаведено формальні означення основних об’єктів та операцій з використанням апарату теорії множин. Ця концепція може бути застосована для вдосконалення процесу планування навчального процесу з використанням інформаційних систем університету.
Ключові слова: навчальна група, планування, навчальний процес, інформаційна система.

This article presents the learning-group concept as a basis for planning a process of study in universities. Formal definitions of the basic objects and operations using a mathematical tool of set theory are proposed. This concept can lead to an improvement of the study process planning with the aid of the university information system.
Key words: learning-group, planning, process of study, information system.

Кількість посилань 2