Федасюк Д. В., Озірковський Л. Д., Чайківський Т. В. Підходи до стандартизації електронних дисциплін у Віртуальному навчальному середовищі Львівської політехніки

УДК 378.14.004, 004.9

Д.В. Федасюк, Л.Д. Озірковський, Т.В. Чайківський
Національний університет “Львівська політехніка”

ПІДХОДИ ДО СТАНДАРТИЗАЦІЇ ЕЛЕКТРОННИХ ДИСЦИПЛІН У ВІРТУАЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ЛЬВІВСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ

© Федасюк Д.В., Озірковський Л.Д.,Чайківський Т.В., 2013

Розглянуто задачі стандартизації електронних дисциплін у системах дистанційного навчання. Показано стандартизацію форматів даних та структури дисципліни на прикладі Віртуального навчального середовища Львівської політехніки.
Ключові слова: дистанційне навчання, електронна дисципліна, стандартизація, SCORM.

This paper considers the problem of standardizing electronic courses of distance learning systems. Standardization of data formats and structures of the discipline are shown on an example of Virtual Learning Environment Lviv Polytechnic.
Key words: distance learning, e-discipline, standardization, SCORM.

Кількість посилань 8