Жарких Ю. С., Лисоченко С. В., Сусь Б. Б., Третяк О. В. Міждисциплінарний підхід до створення віртуальних лабораторних практикумів

УДК 709.4; 710.5

Ю.С. Жарких, С.В. Лисоченко, Б.Б. Сусь, О.В. Третяк
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД ДО СТВОРЕННЯ ВІРТУАЛЬНИХ ЛАБОРАТОРНИХ ПРАКТИКУМІВ

© Жарких Ю.С., Лисоченко С.В., Сусь Б.Б., Третяк О.В., 2013

Віртуальні лабораторні практикуми є важливим дидактичним засобом при вивченні фізики, природничих та інженерних спеціальностей. Вони містять засоби симуляції фізичних процесів, з яких найефективнішим є поєднання анімації і відеознімання реальних експериментів. Описано віртуальні лабораторні роботи, що містять моделювання динаміки складних фізичних процесів та основні етапи їх створення.
Ключові слова: віртуальні лабораторні роботи, електронне навчання, пізнавальна діяльність.

A virtual labs are very important didactic means at study of physics, natural sciences and engineering disciplines. They include simulation tools of physical processes, which are the most effective in combination of animation and real video of experiments. The submitted paper describes the virtual laboratories, involving dynamic modeling of complex physical processes and the technology of their development.
Key words: Virtual Labs, e-learning, cognitive activity.

Кількість посилань 7