Жежнич П. І., Гірняк М.Г. Особливості формування електронної енциклопедії вищого навчального закладу

УДК 655:004:378

П.І. Жежнич, М.Г. Гірняк
Національний університет “Львівська політехніка”

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ЕНЦИКЛОПЕДІЇ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

© Жежнич П.І., Гірняк М.Г., 2013

Наведено основні характеристики та кроки при формуванні електронної енциклопедії навчального закладу та її якісного функціонування. Проаналізовано доцільність екстракції знань з відкритих текстів для інформаційного наповнення та оцінювання якості енциклопедії.
Ключові слова: електронна енциклопедія, інформаційне наповнення, якість, екстракція знань, відкриті тексти, життєвий цикл.

This paper dwells on the characteristic features and main steps in the formation of the university electronic encyclopedia and its qualitative performance. It is made up the analysis on the expediency of knowledge extraction from open texts for the content and encyclopedia quality evaluation.
Key words: electronic encyclopedia, content, quality, knowledge extraction, open texts.

Кількість посилань 6