Алєксєєва І. В., Гайдей В. О., Диховичний О. О., Коновалова Н. Р., Федорова Л. Б., Дутко А. , Тарабара І. Про створення в НТУУ “КПІ” комплекту відеолекцій у межах всесвітньої ініціативи ЮНЕСКО

УДК 378.14

І.В. Алєксєєва, В.О. Гайдей, О.О. Диховичний, Н.Р. Коновалова, Л.Б. Федорова, А. Дудко, І. Тарабара
Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”

ПРО СТВОРЕННЯ В НТУУ “КПІ” КОМПЛЕКТУ ВІДЕОЛЕКЦІЙ У МЕЖАХ ВСЕСВІТНЬОЇ ІНІЦІАТИВИ ЮНЕСКО

© Алексєєва І.В., Гайдей В.О., Диховичний О.О., Коновалова Н.Р., Федорова Л.Б., Дутко А., Тарабара І., 2013

Проінформовано про особливості створення в НТУУ “КПІ” комплекту відеолекцій з вищої математики у підтримку UNESCO-UNITWIN OCW/OER ініціативи ( UUOOI).
Ключові слова: ініціатива UUOOI, відеокурс, Handong Global University .

The work informs about the features of the creation of the set of video lectures in higher mathematics in the NTUU “KPI” in support of the UNESCO-UNITWIN OCW/OER Initiative (UUOOI).
Key words: UUOOI Initiative, video course, Handong Global University.

Кількість посилань 2