Березко О. Л., Жежнич П. І., Пастух О. А. Аналіз позиції та перспектив позиціонування Львівської політехніки у вебометричному рейтингові університетів світу

УДК 004.738.5

О.Л. Березко1, П.І. Жежнич1, О.А. Пастух2
1Національний університет “Львівська політехніка”,
2Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя

АНАЛІЗ ПОЗИЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВ ПОЗИЦІОНУВАННЯ ЛЬВІВСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ У ВЕБОМЕТРИЧНОМУ РЕЙТИНГОВІ УНІВЕРСИТЕТІВ СВІТУ

© Березко О. Л., Жежнич П. І., Пастух О. А., 2013

Проаналізовано вебометричний рейтинг університетів світу та правила його формування, позицію Національного університету “Львівська політехніка” у цьому рейтингу, а також перспективи позиціонування університетів.
Ключові слова: WWW, вебометрика, веб-сайт, рейтинг, позиція, позиціонування.

In this paper the Webometrics Ranking of World’s Universities and the position of Lviv Polytechnic National University in this ranking were analysed as well as universities’ positions improvement.
Key words: WWW, webometrics, website, ranking, position, position improvement.

Література – 25