Колодій Р. С. Розроблення віртуального лабораторного практикуму для дистанційного дослідження цифрових систем передавання в системі Moodle

УДК 709;4;710.5

Р. С. Колодій
Національний університет “Львівська політехніка”

РОЗРОБЛЕННЯ ВІРТУАЛЬНОГО ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМУ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ЦИФРОВИХ СИСТЕМ ПЕРЕДАВАННЯ В СИСТЕМІ MOODLE

© Колодій Р. С., 2013

Описано розроблення віртуального лабораторного практикуму для дослідження основних перетворень, яких зазнає мовний сигнал у системі передавання з часовим ущільненням каналів та імпульсно-кодовою модуляцією з візуалізацією результатів дослідження. Проаналізовано доцільність використання віртуальної лабораторії при вивченні дисципліни “Телекомунікаційні системи передавання” для студентів напряму підготовки “Телекомунікації”.
Ключові слова: віртуальний лабораторний практикум, технологія ПЦІ, компандер та експандер.

In this paper the development of emulation of digital transmission systems for the study of basic transformations that is undergoing speech signal in a transmission system with time multiplexing and pulse code modulation with imaging findings. Analyzed the feasibility of using virtual simulator in the study subjects “Telecommunication transmission systems” for students training “Telecommunications” and test control of learning material.
Key words: virtual simulator, technology РDH, compander and expander.

Література – 5