Мандрона М., Сташевський З., Бурак Н. Використання інтерактивних дощок для підвищення ефективності організації навчального процесу

УДК 378:004

М. Мандрона1,2, З. Сташевський1, Н. Бурак1
1 Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
2 Національний університет “Львівська політехніка”

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ДОЩОК ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

© Мандрона М., Сташевський З., Бурак Н., 2013

Розглянуто питання використання сучасних інформаційних технологій у системі вищої освіти. Проаналізовано види та технології виготовлення інтерактивних дощок, з'ясовано їхні переваги та недоліки, визначено найкращі з них для впровадження у навчальний процес.
Ключові слова: інтерактивна дошка, інформаційні технології, інтерактивне навчання.

Uses of modern information technology in higher education were reviewed. Analyzed types and manufacturing techniques of interactive boards, elucidated their advantages and disadvantages. Highlighted the best of them for implementation into learning process.
Key words: interactive board, information technology, interactive learning.

Література – 5