Бущак Г. А. Можливості віртуального навчального середовища та навчальні стилі студентів

УДК 37.013:303.448

Г. А. Бущак
Національний університет “Львівська політехніка”

МОЖЛИВОСТІ ВІРТУАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ТА НАВЧАЛЬНІ СТИЛІ СТУДЕНТІВ

© Бущак Г. А., 2013

Наведено особливості дистанційного навчання та можливості cупроводу навчального процесу у віртуальному середовищі на основі платформи Moodle, характеристики навчальних стилів студентів у контексті теорії Д. Колба (D. Kolb). Проаналізовано навчальні стилі та переважні етапи навчального циклу у студентів, що здобувають вищу технічну освіту: від навчальних переваг студента до методики успішної навчальної взаємодії в системі “студент–навчальне середовище–викладач”.
Ключова слова: дистанційне навчання, супровід навчального процесу, навчальні стилі, фази навчального циклу.

Features learning and opportunities on-line learning process in a virtual environment on a platform Moodle.
Features educational styles of students in the context of the theory D. Kolb.
Analysis of learning styles and stages of the learning cycle of the students at the Technical University. From the educational benefits of student to successful methods of interaction in the learning environment, student-teacher.
Key words: distance learning, support the learning process, learning styles, learning phase of the cycle.

Література – 6